Family Business

השתלבות בני משפחה בעסק המשפחתי הנה נושא עדין ומורכב. יהיו אלה בן או בת זוג, אחים, ילדים, נכדים, מחותנים, בכל מקרה, על המורכבות המאפיינת את קליטתו של עובד חדש שאינו בן משפחה נוספים גורמים שמייחדים את העבודה עם בני משפחה. אציין להלן שלש שאלות שמאפיינות שלב זה בחיי העסק.

אופן ההשתלבות בעסק המשפחתי: האם להשתלב בעסק המשפחתי כמקום עבודה ראשון או שכדאי לעבוד לפני כן במסגרת חוץ משפחתית?

בנים ובנות של בעלי עסקים מתלבטים בשאלה האם להשתלב בעסק המשפחתי מיד עם סיום הלימודים או ההכשרה, או שכדאי לעבוד לפני כן במקום עבודה שאינו בבעלות משפחתם. ובכן, היתרון בהשתלבות בעסק המשפחתי כמקום עבודה ראשון הוא בכך שאין צורך לחפש עבודה בשוק העבודה התחרותי. החיסרון הוא שאם מתחילים לעבוד מיד בעסק המשפחתי, לא צוברים ניסיון בתנאי שוק עבודה "רגילים" ללא ההקלות או הקשיים שמאפיינים את העבודה בעסק משפחתי. דבר זה עלול לפגוע באופן התפקוד במקום העבודה בהמשך הדרך.   בכל מקרה בו בן או בת של המייסדים משתלבים בעסק המשפחתי, כדאי לבחון באופן רציונאלי את מהלך ההשתלבות ולבנות מסלול השתלבות שיעצים את היתרונות, הכישורים ופוטנציאל של הבן המשתלב ויקטין את החסרונות והקשיים. כמו כן, מתאים להתייחס לפני שילוב בן או בת בעסק המשפחתי, לנושאים הבאים: אילו כישורים טמונים בבן המשפחה ובאיזה תפקיד בעסק הם יגיעו לידי ביטוי באופן מיטבי? מה יהיה מקומו של מייסד העסק לאחר השתלבות הבן/הבת? כיצד ניתן יהיה לשמור על יחסי משפחה אוהבים לצד ניהול העסק באופן מקצועי?

מה עושים כאשר הבן / הבת אינם ``מספקים את הסחורה``?

הורים-מנהלים רבים מוכנים לשלם מחיר עסקי כבד על מנת שלא לפגוע ברגשות ילדיהם שלא הצליחו במשימה עסקית, שטעו טעות משמעותית או שאינם בעלי הידע ו/או הכישורים המתאימים לביצוע המשימה בה הם עוסקים בעבודה. היתרון של מצב זה עבור הילדים טמון באפשרות ללמוד מטעויות גם כאשר הן מאד משמעותיות ובעלות השלכות כלכליות מרחיקות לכת ללא חשש לפיטורין. החיסרון עבור העסק יכול להתבטא בפגיעה כלכלית, פגיעה  בשם הטוב של עסק ועוד.   יש לזכור שעסק קיים בראש ובראשונה על מנת לפרנס את המשפחה. במידה ושילוב הדור הבא בעסקי המשפחה מהווה ערך חשוב עבור המייסדים, יש לבנות תכנית פעולה שתשלב ערך זה במערך הערכים העסקי, כך שישמרו אינטרסים משפחתיים ועסקיים גם יחד.

מה עושים בנושא פער הדורות?

התפתחות מהירה של שיטות עבודה וניהול ותפיסות אישיות שמושפעות מהקשר גילי ותרבותי שונה מובילות באופן טבעי לכך שבני משפחה מן הדור השני יראו דברים באופן שונה מן האופן בו רואים אותו מקימי העסק המשפחתי. היתרון של מצב זה עבור העסק הוא, שתפיסות חדשות יכולות לאפשר השרדת, התפתחות וצמיחה של העסק. החיסרון הוא שהחדרת תפיסות חדשות באה לעיתים על חשבון דרכי עבודה שמבוססות על ניסיון חיים ולעיתים תכופות גם על חשבון האווירה המשפחתית הטובה.   על מנת שאפשר יהיה ליהנות מכל העולמות: לשמר את הרווחים שתורם לעסק הניסיון רב השנים של דור המייסדים ולהחדיר חידושים שיאפשרו לעסק להתפתח, יש ליצור אופן הידברות מתאים להקשבה ולפיתוח הסכמות. ליווי של גורם מקצועי שאינו מעורב רגשית יכול לתרום רבות לביצוע מהלך זה באופן מיטבי.   לסיכום, לעסקים משפחתיים יתרונות רבים ומגוונים. על מנת להינות מיתרונות אלו, יש לטפל באתגרים שעולים במהלך מעגל חייו של העסק המשפחתי באופן מקצועי, מתוכנן ומכוון ליעדים ולחזון משותפים לכל הפועלים במסגרתו.