פיתוח מיומנויות וכישורי ניהול

פיתוח מנהלים הוא תהליך הדרכה ואימון המסייע בלמידה, פיתוח מודעות, הבנה, התפתחות אישית ולמידה של מיומנויות ניהול.

בתהליך פיתוח מנהלים מפתחים את ההבנה ואת יכולת ההתמודדות עם אתגרי ניהול.

למי מיועדים מפגשי פיתוח מנהלים?

מנהלים חדשים

מנהלים ותיקים שמתמודדים עם סוגים חדשים של אתגרים בגלל צמיחה עסקית.

שירותים נוספים

באילו נושאים עוסק קורס פיתוח מנהלים?

תפיסת עולם ניהולית

מהם תפקידיו של מנהל? מהי מנהיגות? אחריות? סמכות?

מושגי יסוד בניהול 

תכנון, ארגון, הנחיה, בקרה, תיאום, הנהגה, תקשורת מנהל-עובד, נראות, שפה.

תהליכי עבודה 

תכנון העבודה, ניהול פרויקטים, ניהול זמן, הערכה ומדידת ביצועים, בקרה ושיפור מתמיד

תהליכי ניהול עובדים 

הדרכה ופיתוח עובדים, קביעת יעדים, מדידה, בקרה, הדרכה.

ממשק מנהל עובד, זכויות העובדים.

עידוד לקיחת יוזמה ויצירתיות.

אתגרים ספציפיים לכל מקום עבודה

במהלך ההדרכה עולים לדיון נושאים ספציפיים עמם מתמודדים במקום עבודה המקבלים התייחסות וכלים.

תהליך הלמידה משלב היכרות עם שיטות, תיאוריות, כלים, לצד התנסות באמצעות סדנה או משחק כדי להעמיק את חווית הלמידה.

צור קשר