דף שירותים פנימי

בית ייעוץ לרשויות מקומיות

ייעוץ לרשויות מקומיות

פיתוח ויישום אסטרטגיה לקידום שירותי הרשות המקומית לעסקים: פיתוח הכלכלה המקומית

כלכלה מקומית היא מערכת חברתית כלכלית שבה ארבעה שותפים:
1. תושבים
2. עסקים
3. רשות מקומית
4. ממשלה
רכיבים אלה והקשרים ביניהם יוצרים מארג שירותים המונע על ידי תקציבים, שהיקפו הכלכלי, כמו גם המחוברות של הרשות המקומית לצרכי התושבים והעסקים קובעים את טווח ואיכות השירותים שבאפשרות הרשות לספק לתושביה.
איכות השירותים העירוניים והתאמתם לצרכי התושבים משפיעים משמעותית על איכות החיים.

הרשות והכלכלה המקומית

הרשות המקומית הנה ארגון מורכב בשל המגוון הרחב של השירותים שהיא אחראית לספק לתושביה. שירותי חינוך ופנאי, ניקיון, גינון, פינוי וטיפול באשפה, ועוד. בנוסף, אחראית הרשות על שירותים בהקשר הכלכלי: מחד, מחויבת הרשות לכך שיתקיימו במסגרתה עסקים המאפשרים לתושבים לרכוש את המוצרים והשירותים שהם זקוקים להם בנוחות וקרוב לבית.
מאידך, קיום מקומות עבודה עבור התושבים קרוב לבית לרבות תשתיות עסקיות והזדמנויות המאפשרות לתושבים לעבוד קרוב לבית ובכך לחסוך יוממות (נסיעות ארוכות לעבודה ובחזרה ממנה) מהווה קובע איכות חיים משמעותי.
כאשר ניתנת לתושבים האפשרות וכאשר יש להם רצון לבצע את הרכישות שלהם בעיר מגוריהם, בשכונת מגוריהם, הם יתרמו באמצעות רכישת מוצרים ושירותים לייצוב ואף להצמחת העסקים המקומיים. עסקים יציבים ויותר מכך עסקים בצמיחה משלמים ארנונה לעיר בה העסק שלהם מתקיים, כספים אלה חוזרים בסופו של דבר לתושבים בצורת שירותים עירוניים משופרים.
מלבד רכיב הארנונה, עומדים לרשות העירייה מקורות תקציביים נוספים שמוקצבים על פי חוק במסגרת תקציבים שוטפים ופרויקטים.

מה קורה בתחום הכלכלה המקומית בשנים האחרונות?

בשנים האחרונות גוברת המודעות בעולם וגם בארץ לחשיבותה של הכלכלה המקומית, דבר שהוביל לפיתוח פרויקטים ולהקצאת תקציבים שהשימוש בהם מאפשר לרשויות לפתח אסטרטגיית שירותים לעסקים שתתמוך בייצוב ופיתוח הכלכלה המקומית.

מה העסקים צריכים מהרשות המקומית?

כאשר הסביבה הפיזית בה פועל עסק היא אטרקטיבית, נוחה ומתקדמת, תהיה לכך השפעה על הגעת הלקוחות. עסקים מושפעים משמעותית מתשתיות, מבנים, שטחי חוץ, גינון, ניקיון, פינוי פסולת וחניה ברמה גבוהה. בנוסף, העיריות מפקדות על גביית הארנונה, שירותי הנדסה ואישורי ועדה מקומית לתכנון ובנייה, שבעלי העסקים והיזמים רואים כנטל. גם שירותים אלה זוכים בשנים האחרונות לתשומת לב של רשויות מקומיות המשקיעות זמן ומשאבים כדי לפתח את הקלות, הנגישות והידידותיות שלהם עד כמה שאפשר.

מה חדש בשירותי הרשויות המקומיות לעסקים? – קידום עסקים

קידום עסקים על ידי הרשות המקומית הוא מושק שקם בשנים האחרונות ומתקדם בתאוצה הולכת וגוברת. מה שמייחד רשות מקומית ומבדל אותה מרשויות שכנות הוא אסטרטגיית קידום העסקים שהיא מציעה, כמו גם תרומתה וחיוניותה הנתפסת של תכולת אסטרטגיה זו בעיני בעלי העסקים.
אסטרטגיית שירותי קידום העסקים של העירייה היא נדבך נוסף של שירותי החובה של הרשות המקומית ותכולתה נשענת על סדרי עדיפויות מקומיים, תקציבים, יכולות בעלי התפקידים ומידת היצירתיות שלהם.
ישנן רשויות המשתפות נציגות של בעלי העסקים בפיתוח האסטרטגיה על מנת שתתאים התאמה מרבית לצרכיהם העסקיים.

מה כוללים שירותי קידום העסקים של הרשויות המקומיות?

שירותים דיגיטליים נוחים הזמינים בטווח רחב של שעות או מסביב לשעון, נגישים, ידידותיים, קהילות עסקים המוקמות ומתוחזקות בחסות הרשות המקומית, תהליכי שיתוף ציבור בעלי העסקים ובעלי הנכסים בתכניות הפיתוח, פיתוח הנגשת המידע הנחוץ לעסקים, קישור עסקים לתקציבים ותכניות פיתוח ממשלתיות ועוד.
בשנים האחרונות חלה עלייה במודעות מקבלי ההחלטות לכך שכאשר תושבים מבצעים את הרכישות שלהם מחוץ לרשות, הכסף שלהם יוצא ממעגל הכלכלה המקומית ואינו מסייע לצמיחה מקומית. מסלול זה של הכסף פוגע ישירות בתקציב העומד לרשות הרשות המקומית לצורך אספקה של שירותים ברמה גבוהה לתושביה. כדי לשמר את הכספים במעגל המקומי, מקימות הרשויות אסטרטגיות שירות שיתרמו לרמת האטרקטיביות של העסקים, הן מבצעות את הרכש שלהם מעסקים מקומיים, תורמות לפרסום העסקים באמצעים שונים ומעודדות את התושבים לרכש מקומי.
חשוב שגם בעלי העסקים יהיו מודעים למגמה זו, שמהווה מהפך בגישה של הרשות המקומית והופכת את הרשות למקור למידע עסקי והזדמנויות עסקיות – לפרטנר. מגמות אלה ילכו ויעמיקו בשנים הקרובות.

פיתוח תכנית אסטרטגית לשירותי העירייה לעסקים רשות מקומית הבוחרת לשפר את השירותים שהיא מציעה לעסקים:

  • הופכת לתחרותיות יותר מבחינת האטרקטיביות שלה עבור יזמים.
  • יכולה להינות מתרומתה ליציבות העסקים הפועלים במסגרתה בשל יציבות וצמיחה בתשלומי הארנונה.
  • יכולה לעמוד בדרישות לאספקת צרכי התושבים
  • ולהיות חלק ממארג קשרים רשות – עסקים – יזמים – בעלי עסקים התומך בצמיחה של הכלכלה המקומית.

 

רשויות מקומיות רבות בוחרות להשקיע ולקיים פורום בעלי עסקים לפיתוח הכלכלה המקומית. מדוע זה קורה? לפורום מספר ערכים מוספים עבור הרשות ובעלי העסקים:

  • לעבוד ביחד! זה לא הרשות נגד העסקים, אלא הרשות ביחד עם העסקים שפועלים לקידום הכלכלה המקומית.
  • לגלות משאבים, ידע, רעיונות שאפשר לגלות רק במפגשים משותפים ולמנף אותם.
  • לפתור דילמות ואתגרים – לסמן דילמות משמעותיות ולהזניק תהליכי גיבוש ויישום פתרונות.
  • חכמת ההמונים במיטבה: משאבים, קשרים, יכולות, רעיונות של הרשות, העסקים, יזמים ותושבים לטובת פיתוח הכלכלה המקומית.

 

מפת ביקושים הנה מוצר מידע בעל ערך רב עבור בעלי עסקים, יזמים ורשות מקומית כאחד. מסקר למיפוי ביקושי התושבים מופקת מפת ביקושים, שהעירייה יכולה:

  • להעמיד לרשות יזמים השוקלים מהו המקום המתאים להקמת העסק שלהם!
  • לגייס יזמים למתן מענה על צרכים של תושבים!
  • לתת מענה מותאם לצרכי התושבים!
  • לקבל החלטות מבוססות מידע!
  • מאמץ קטן מאפשר לקבל החלטות מבוססות מידע: מה באמת התושבים צריכים ומה היו רוצים שתהיה להם אפשרות לרכוש קרוב
  • לבית כדי לחיות חיים נוחים יותר.

 

ערים רבות בעולם מבצעות תהליכי שיתוף ציבור כדרך לפתור בעיות מורכבות

  • העירייה ממפה בעיות מורכבות שלא קיבלו מענה כבר זמן רב.
  • העירייה מנסחת שאלה לציבור התושבים, מפיצה ואוספת רעיונות.
  • תהליך הערכת הרעיונות ובחירת רעיונות ליישום.
  • צוות חדשנות של העירייה מוביל תהליכי פתרון בעיות מורכבות באמצעות שיתוף הציבור. ניתן לקיים תהליך זה כתחרות נושאת
  • פרסים עבור התושבים שהרעיונות שלהם ייושמו. ו… כולם מרוויחים. בעיות נפתרות והעיר מתקדמת מבחינת איכות החיים של התושבים ובעלי העסקים.

 

מעוניינים לקדם את הידע, המיומנויות, ההרגשה הטובה ומערכות היחסים בארגון? פנו אלינו ונתאים לכם את התהליך הנכון ביותר עבורכם.

כלי נגישות

Powered by - Wemake

Call Now Button